اقدام پژوهی رایگان کلیه پست های سازمانی مدارس

علیرغم فرصت هایی که اقدام‌پژوهي در آموزش و پرورش فراهم می نماید، مواجه با موانع و تنگناهایی نیز هست که به تعدادی از آن ها اشاره می گردد:

1-    از موانع عمده انگیزه به اقدام پژوهی در میان کارکنان ستادی می توان به شیوه مدیریت متمرکز، سلسله مراتب و بوروکراسی اداری و الزام به تبعیت از قوانین و مقررات و محدودیت در تفویض اختیار اشاره نمود.

2-      تراکم وظایف و مسوولیت های اجرایی کارکنان آموزشی و اداری

3-      پراکندگی یافته های پژوهشی اقدام پژوهی و عدم جهت دهی سازمان یافته به آن ها.

4-      ذهن پژوهی به جای اقدام پژوهی: به معنای تنظیم گزارشاتی است که حاکی از تراوشات ذهنی می باشد نه پژوهش در عمل.

5-      عدم پشتیبانی مالی و معنوی از اقدام پژوهی

6-      کاهش انگیزه مجریان اقدام پژوهی تازه کار به دلیل مقایسه کاستی های پژوهش های آنان با مجریان اقدام پژوهی حرفه ای.

7-      تنظیم گزارشات اقدام پژوهی که حاصل تجارب قبلی معلمان با تجربه می باشد نه فرآیند و فعالیت مجریان اقدام پژوهیه.

8-      عدم اطلاع رسانی مناسب نتایج اقدام پژوهی به معلمان و گاهاً اجرای پروژه های تکراری.

راهکارهایی در جهت اقدام پژوهی آماده

با توجه به چالش ها و چالشهای فراروی اقدام پژوهی آماده و مجریان اقدام پژوهی، در راستای توسعه این مهم راهکارهایی پیشنهاد می گردد:

1-      طرح و تصویب مسأله اقدام پژوهی در شورای معلمان و ایجاد جو همکاری و همفکری جهت حل مساله.

2-      طراحی و اجرای برنامه “هر مدرسه یک اقدام پژوهی مشارکتی” در هر سال تحصیلی و اختصاص امتیاز ویژه در ارزشیابی مدارس به طرح های اجرا شده.

3-      برگزاری همايش‌هاي اقدام پژوهي در مناطق و استان‌ها جهت انتشار سازو کارها، روش ها و یافته های اقدام پژوهی و تبادل تجربیات.

4-      تاکید بر حل مسائل مدارس خاص از جمله مدارس تیزهوشان، شبانه روزی و شاهد از طریق اقدام پژوهی

5-      اختصاص ساعات موظف معلمان به حل مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان خود از طریق اقدام پژوهی.

6-      طراحی سایت ملی و بانک اطلاعات اقدام پژوهی.

7-      تشکیل باشگاه مجریان اقدام پژوهی جهت سهولت ارتباط مجریان اقدام پژوهی با یکدیگر و تبادل تجربیات.

8-      تدارک ساز و کار لازم جهت حمایت مادی، تجهیزاتی، علمی و تجربی از مجریان اقدام پژوهی.

9-      تبیین استراتژی اقدام پژوهی معلمان و مدارس توسط شورای تحقیقات استان ها در یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت.

10-   تشکیل گروه آموزشی اقدام پژوهی در شهرستانها، نواحی و مناطق.

11-   پیش بینی گزینه ای برای احتساب امتیازات معلم پژوهنده در ارزشیابی سالانه.

12-   حرکت به سوی تمرکز زدایی و تفویض اختیار به کادر آموزشی و اداری در آموزش و پرورش.

13-   کاربست یافته های مجریان اقدام پژوهی.

14-   ترغیب و ارزش گذاری به اندیشه های نو.

15-   برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی روش شناسی اقدام پژوهی و تبادل تجربیات.

در همین راستا بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com اقدام به تهیه هزاران نمونه اقدام پژوهی نموده است که معلمان و سایر فرهنگیان می توانند برای اقدام پژوهی رایگان  به این سایت مراجعه نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *